ILT

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Center for Innovation, Læring og Teknologi

Velkommen til skolens hjørnesten, der understøtter morgendagens læring. I daglig tale kaldet ILT.

Oxygen er livsvigtigt for cellerespiration i alle aerobe organismer Det samme er ligger til grund for Center for Innovation, Læring og Teknologi. Som mennesker kan vi ikke leve uden ilt. Vi har brug for grundstoffet og i overført betydning har vi ganske enkelt brug for at blive iltet. Vi er derfor det center, der skal understøtte fremtidens didaktik for ansatte og elever på skolen. Vores fornemmeste opgave er, at kigge fremad og anskue vores virkelighed, som er i rivende udvikling.

Vores ambition er, at ILT er et mindset for vores undervisere. En ny måde at anskue verden på.

Vi kan ikke undervise til den verden, der er nu

Som uddannelsesinstitution er vi nødt til at forholde os til den verden, som vores elever skal ud og være en del af senere. Derfor skal vi have samarbejdspartnere, der kan være med til at styrke vores indblik i den teknologiske udvikling. Samtidig kan vi hjælpe virksomheder til, at give et kvalificeret indblik i den verden vi kender til og har store kompetencer indenfor.

På den måde kan vi sammen være med til at gøre skolens elever så dygtige og parate som muligt i forhold til fremtidens samfund.

Har du lyst til at se mere? Så tjek os her.

 

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark drives af SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn og samarbejder med landets øvrige SOSU-skoler. På Social- og Sundhedsskolen Fyn har Videnscentret hjemme i ILTs lokaler.

Videnscentrets formål er at forberede elever inden for sundhed, omsorg og pædagogik på fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi får en større rolle. Det sker gennem tre fokusområder, hvor vi indsamler og udvikler viden:

Velfærdsteknologi, Simulation og Innovativ læring.

Videnscentret formidler den indsamlede viden, så alle skoler styrkes i at sætte velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring i spil på nye måder. Målet er at sætte velfærdsmedarbejderne i stand til at realisere potentialet i nye digitale løsninger og teknologier i samspil med borgeren.

På Social- og Sundhedsskolen Fyn

I Videnscentret har Social- og Sundhedsskolen et fokusområde, der hedder innovativ læring, og her er der mange fælles snitflader med de forskellige aktiviteter, der finder sted i ILT.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har i lang tid gået i front i forhold til at innovere på den måde, vi lærer på. Fremtiden kræver nemlig, at vi nytænker, hvordan eleverne træder ud i omsorgsopgaven. Ny teknologi på velfærdsområdet har utrolig mange brugsmuligheder – men de kræver alle sammen, at eleverne har en solid teknikforståelse og indsigt i brugen. Derfor skal velfærdsteknologi være en central del af elevernes uddannelsesforløb helt fra start. Vi arbejder med, hvordan det foregår og ikke mindst, hvordan vi realiserer de store potentialer, som teknologien kan have for elevernes faglighed.

 

Klik her for at besøge Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmarks hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Hvad er ILT?
Hør Projektleder Jacob Sangild fortælle om Center for Innovation, Læring og Teknologi.