Elevråd

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Social- og Sundhedsskolen FYN har både fælles og lokale elevråd

Det fælles elevråd består af repræsentanter fra de lokale elevråd, og de lokale elevråd vælges blandt alle elever på den enkelte afdeling.

Her har hvert hold mulighed for at få indflydelse, – de skal blot vælge en repræsentant og evt. en suppleant til elevrådet.
De enkelte elevråd fastsætter selv deres vedtægter og evt. forretningsorden, så der kan sagtens være forskelle imellem de fire afdelinger. Derfor findes disse individuelle oplysninger på skolens Intranet – Itslearning.

Skolen er repræsenteret i elevrådene med en underviser og en lederrepræsentant, men det er ELEVERNES RÅD – og derfor er det elevrepræsentanterne der bestemmer form og indhold af møderne – og det er dem der er ansvarlige for at inddrage deres elevkammerater og sikre udbredelse af information om arbejdet i elevrådet i samarbejde med skolen.

Støt op om skolens uddannelser ved at bruge din indflydelse – støt op om elevrådsarbejdet.

Bekendtgørelse om elevråd kan læses her

Mails til elevrådsformanden går til afdelingens elevadministration og videresendes hurtigst muligt til elevrådsformanden.