Elevinfo

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Er du elev på skolen?

– vi hjælper dig med info her

 

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Ved at klikke her, får du forbindelse til log-in siden hos firmaet Ennova A/S, der står for dataindsamling og rapportering af skolens Elevtrivselsundersøgelse.

Du skal anvende den helt personlige elevkode, som du har fået udleveret af én af dine undervisere, for at få forbindelse.

Elevkoden må kun bruges én gang og må ikke gives videre til andre.
Det er vigtigt at du svarer på det hele og så ærligt som du kan – besvarelsen er fuldstændig anonym.

Skolen sætter stor pris på at få din mening og vil bruge den samlede besvarelse aktivt i det videre arbejde med at forbedre skolens tilbud og forholdene på skolen.

Yderligere information

TIlmelding DHL-stafet

Vejledning til Elevplan og Itslearning

På skolen benytter vi to platforme, som du skal være bekendt med. Elevplan og ItsLearning

Har du glemt din adgangskode til Elevplan (dit UNI-login) så send en SMS: Du skal påbegynde din SMS med kodeord, derefter taste mellemrum og sende din besked til telefonnr.: 51 38 01 40.
Så modtager du din adgangskode på din mobiltelefon.

Fraværsregistrering

Du skal melde dig syg via elevplan

Hvis du ikke er oprettet i Elevplan, skal du ringe til skolen på 63 10 27 00.

Klagevejledning

Klagevejledning – skolens generelle vejledning.

Klagevejledning – kun gældende for elever på Odense Syd afdelingen.

Talentspor

Læs mere om talent for faget og vores pjece.

Blanket til vurdering af overgangskrav til SSA

Blanket til vurdering af overgangskrav til PA

Erhvervsrettet påbygning - til dig, der har lyst til at blive endnu dygtigere

Elev og virksomhed kan, hvis begge parter ønsker det, indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at eleven skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af indtil 4 uger. Den ekstra undervisning skal vælges blandt de valgfri specialefag.

Aftale om erhvervsrettet påbygning skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Det skal desuden aftales, om den yderligere undervisning skal træde i stedet for praktikuddannelse eller udgøre en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Læs mere

Ansøgningsskema