Brand og Førstehjælp

Tilmeld nyhedsbrev
Tak for din tilmelding

Elementær Brandbekæmpelse og Førstehjælp

Den 17.-18. august 2017. Tilmeldingsfrist: d. 10. juli 2017
Tilmelding: www.efteruddannelse.dk, kviknummer 3317ANHE2

Der undervises i tidsrummet kl. 08.00 – 15.30

Elementær Brandbekæmpelse
Langt de fleste brande starter i det små og kunne havde været slukket med et simpelt slukningsmiddel. Med kendskab til elementær brandbekæmpelse får du indsigt i, hvordan man effektivt forebygger brande. Skulle branden opstå får du også håndværket til at bekæmpe en lille brand så den ikke udvikler sig, og du redder dermed mennesker, dyr og værdier.
På et uddannelsesforløb i elementær brandbekæmpelse lærer du at slukke mindre brande med det brandslukningsmateriale, der er til rådighed på en arbejdsplads og i hjemmet. Formålet er, at deltagerne rustes teoretisk og får praktisk kendskab til brande. De skal være i stand til at slukke mindre opståede brande med slukningsmidler, alarmere korrekt og evakuere folk indtil den professionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.

Førstehjælp
Førstehjælp kommer grundigt omkring de fleste aspekter af førstehjælp. Forløbet består af hjerte-lunge-redning, livreddende førstehjælp samt førstehjælp ved sygdomme og tilskadekomst. Du lærer blandt andet at give førstehjælp trin for trin ved hjertestop, give førstehjælp ved større ulykker i trafikken, på arbejdspladsen, derhjemme samt ved pludseligt opståede sygdomme og mindre ulykker og skader.

Praktiske oplysninger

Pris: 1.000,00 kr.

Sted: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Kongensgade 74-76, 5000 Odense C.

Hvis du er ledig: Kontakt Anni Hedager – anhe@sosufyn.dk – tlf. 63 10 28 34